Alphabetical List of French Names

Azure, ah zjoor, Neutral, 8

Esprit, es SPREE, Neutral, 6

Clair, klayr, Neutral, 7

Avery, AY vuh ree or AY vree, Neutral, 8

Paris, PAIR iss, Neutral, 9

Seiche, SAYSH, Neutral, 4