An Alphabetical List of Names that Reference Trees

Juniper, joon ih pur, Neutral, 3

Celeborn, kel eh born, Male, 2

Ewan, YOO an, Male, 7

Gwydion, GWID ee ohn or GWID yun, Male, 7

Alani, a LA nee, Female, 1

Rowan, ROE in, Neutral, 8

Osier, oh zyer, Neutral, 3

Laurel, LAWR el, Neutral, 6

Laura, LOR ah, Female, 8

Ivo, EE voh, Neutral, 1

Hazel, HAY zel, Female, 7

Daphne, DAFF nee, Female, 3

Afallon, ah VAH hlon, Neutral, 7